917 66 398 | 417 43 480 post@gagu.no

Å ta vare på

GAUKSÅS GULVSTØP AS SITT HMS-SYSTEM

Et godt arbeidsmiljø for oss innebærer mål, organisasjon, kartlegginger, risikovurderinger, handlingsplaner, rutiner, prosedyrer, retningslinjer, avvikshåndtering og revisjon.

Det å skape et godt arbeidsmiljø i vår bedrift ser vi på som en jobb som aldri tar slutt, vi er veldig opptatt av at alle våre ansatte skal trives og ha det bra, føle seg trygge på jobben hver eneste dag.

Vi i bedriften setter store krav til alle våre medarbeidere at de hver eneste dag tenker sikkerhet, og at de har alt tilgjengelig med utstyr som arbeidsklær med god refleks, hjelm, vernebriller, vernesko, støvler og hansker.

Det aller viktigste for oss er at alle ansatte i bedriften kommer hjem til sine kjære, hver eneste dag uten skader.

Vi tenker på risikovurderinger og sikkerhet for alle våre ansatte i bedriften hver eneste dag, og derfor har vi tatt kurs i forskjellige emner for å være 100% sikre på det vi driver med:

Annette Rønningen er HMS-ansvarlig og har tatt 40 timers kurs for Grunnopplæring i Arbeidsmiljø, inkludert dagskurset HMS-kurs for ledere.

Rune Moen (eier) har tatt 40 timers kurs for Grunnopplæring i Arbeidsmiljø.

Jarle Gauksås (eier) har tatt kursbeviset for HMS for ledere.